Groep 4 en 5 

Groep 4-5 

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 15:15 uur. Op de woensdagmiddag zijn we allemaal vrij. Vrijdagmiddag heeft groep 4 ook vrij.  We beginnen de dag altijd met lezen. We kunnen op het bord het dagprogramma zien. We kunnen dan aan de kleuren op het bord zien wie er instructie heeft en welke groep er een zelfstandige les heeft. Nat het lezen gaan we eigenlijk altijd rekenen. Na de kleine pauze besteden we aandacht aan begrijpend lezen, spelling en taal. In groep 4 hebben we ook nog twee keer per week Estafette (technisch lezen). Na de middagpauze staan met name de vakken sociale ontwikkeling (Kwink), de creatieve vakken en schrijven gepland. Op de maandag en donderdagmiddag gaan we gymmen in het Cultuurhuus 't Stieltjen.  De lessen voor verzorgd door de Sportfederatie. Om andere week hebben we op dinsdagmiddag zwemmen of muziek.  

Sinds dit jaar hebben we cromebooks op school. Wij hebben geen lessen op de cromebooks. We oefenen hierop voor spelling, maken hier Nieuwsbegrip XL op en kunnen soms oefenen voor de verschillende vakkan op Squla.  

Op de vrijdagmiddag komt groep 6 bij groep 5 in en staan er Engels (Stepping Stones) en de zaakvakken op het programma.  

De juffen van groep 4/5 zijn juf Rianne Soek en Emy Overbeek.