Groep 6, 7 en 8

Even voorstellen: 

Wij zijn groep 6, 7 en 8 van de Voshaar. In groep 6 zitten 9 kinderen, in groep 7 zitten er 4 en groep 8 heeft 12 kinderen. Juf Sanne is onze juf op maandag en donderdag. Juf Rianne is onze juf van dinsdag t/m vrijdag. Juf Ilse ondersteunt ons op maandag, donderdag en vrijdagmiddag. We hebben ook een stagiaire: meester Lucas. Hij is er op donderdag en vrijdag. Groep 7 en 8 werkt met de taalmethode op de computer. Naast rekenen en taal gaan we ook 2 keer per week gymen in 't Kulturhus. We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We leren hier in verschillende thema's van alles over de wereld. Ook gaan we 4 keer per jaar naar het Technieklokaal. Juf regelt daarnaast regelmatig uitstapjes en gastlessen. Elk jaar gaan we ook 3 dagen op schoolkamp aan het eind van het jaar. We hebben samen veel plezier én leren veel van elkaar.