Stamgroep 1

In stamgroep 1 staan Juf Climie Rexwinkel (leerkracht) en juf Malissa te Hofstee (onderwijsassistent). Wij geven les aan de jongste leerlingen op de ontwikkelingsleerlijnen van groep 1, 2 en 3.

We starten de dag met een inloop, zodat iedereen even lekker kan wennen aan de nieuwe schooldag.

De kinderen uit groep 1 en 2 werken vanuit thema's aan hun eigen doelen. Hierbij is er veel ruimte voor spel en bewegen. 

Groep 3 leert lezen volgens de methode veilig leren lezen. Sem Som is de nieuwe rekenmethode, niet alleen voor groep 3 maar ook voor groep 1 en 2.

De kinderen van groep 4 horen bij stamgroep 2, maar komen voor taal en rekenen elke ochtend bij ons in de groep.

Na de middagpauze staan met name de vakken sociale ontwikkeling, schrijven en het thematisch werken met VIER X Wijzer gepland.

De inrichting van de lokalen is hierop aangepast: de twee lokalen zijn ingericht met instructieplekken en hoeken voor spel.

De gymles doen we samen met groep 4 en 5 op maandag en donderdag.

Donderdag is er ook zwemles voor groep 3  (om de week), dan gaan deze groepen niet gymmen.

Op maandag en donderdag geeft meester Stijn gymles.