Groep 1, 2, 3 en 4

In groep 1, 2 en 3 zijn Juf Climie Rexwinkel, juf Erna van Zeist en juf Diana Wegdam de leerkrachten.

We starten de dag met een inloop, zodat iedereen even lekker kan wennen aan de nieuwe schooldag.

De kinderen uit groep 1 en 2 werken vanuit thema's aan hun eigen doelen. Hierbij is er veel ruimte voor spel en bewegen. 

Groep 3 leert lezen volgens de methode veilig leren lezen. Sem Som is de nieuwe rekenmethode, niet alleen voor groep 3 maar ook voor groep 1 en 2.

Groep 4 begint de dag met lezen.  Vervolgens gaan we  rekenen. Na de kleine pauze besteden we aandacht aan begrijpend lezen, spelling en taal. Na de middagpauze staan met name de vakken sociale ontwikkeling, de creatieve vakken, zaakvakken en schrijven gepland. 

We oefenen op Chromebooks voor spelling, maken hier Nieuwsbegrip XL op en kunnen soms oefenen voor de verschillende vakken op Squla. En dit schooljaar werken we natuurlijk met gynzy rekenen op ons chromebook.

De inrichting van de lokalen is hierop aangepast: de twee lokalen zijn ingericht met instructieplekken en hoeken voor spel.

De gymles doen we samen met groep 4 en 5 op maandag en donderdag.

Donderdag is er ook zwemles voor groep 3 en 4 (om de week), dan gaan deze groepen niet gymmen.

Op maandag geeft meester Stijn gymles, op de donderdag meester Waldo.