Visie

Basisschool De Voshaar heeft de ambitie om kinderen klaar te stomen voor een snel veranderende wereld. Respect, afspraken, rust, structuur, veiligheid, vertrouwen en oog hebben voor elkaar zijn woorden waar we waarde aan hechten evenals veiligheid en een goede sfeer.  

Basisvaardigheden zoals taal, spelling en rekenen zijn een belangrijke voorwaarde om kinderen optimaal voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij. Het thematisch werken gebruiken wij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en een brede kijk op de wereld te stimuleren. In zowel het projectmatig werken als  bij het inoefenen van basisvaardigheden is er ruimte voor samenwerken, coöperatief leren en eigen inbreng van kinderen.   

Hierbij sluiten we als leerkrachten aan bij het niveau van de leerlingen en worden keuzes gemaakt op basis van leerlijnen wat kan betekenen dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt. De leerkracht coacht, regisseert, observeert, signaleert, analyseert en reflecteert. Dit alles om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en stap voor stap samen talenten te ontdekken. 

De Voshaar hecht groot belang aan de inzichten rondom effectief leren en wil kinderen daarom de gelegenheid geven om aan de bewegingsbehoefte tegemoet te komen. Hiervoor maken we gebruik van een uitdagende leeromgeving, ict middelen en de huidige media.  

Uitgangspunt is dat leerlingen actief leren mede op basis van eigen inbreng waarbij zij uitgedaagd worden en er heldere eisen worden gesteld. Eigenaarschap van de leerlingen in hun ontwikkeling is hierbij belangrijk.