Taalschakelklas

Op 22 november 2021 is op onze school de taalschakelklas van start gegaan. 

De taalschakelklas (TSK) biedt onderwijs dat gericht is op het verwerven van de Nederlandse taal. 

Er is een speciaal leerprogramma opgesteld, waarbij veel tijd wordt ingepland voor woordenschat, lezen en schrijven.  

Deze klas is bedoeld voor kinderen die nieuw zijn gekomen in Nederland, door een verhuizing vanuit het buitenland. Deze kinderen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, om op een reguliere basisschool de lessen te kunnen volgen. De taalschakelklas biedt hierin de oplossing voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 

De TSK heeft een regionale functie. Leerlingen die voor deze klas worden aangemeld, komen uit de gemeente Berkelland. Zij zitten gedurende één jaar in deze klas, ze starten wanneer ze op hun nieuwe plek zijn komen wonen. Hierdoor is het moment van starten (en weer weggaan) voor elke leerling anders.  Nadat het jaar is afgelopen, zullen ze instromen op een school in hun eigen woonplaats. Het aantal leerlingen in deze klas zal dus wisselend zijn, maar zal minimaal 4 en maximaal 15 kinderen zijn. 

 Dit betekent dat het onderwijs per leerling op maat gesneden moet zijn. Elk kind zit in een andere fase van zijn of haar ontwikkeling.  

Naast het specialistisch aanbod in de eigen klas, doen de kinderen uit de TSK groep mee binnen de school met de creatieve vakken, spel en bewegen.