Stamgroep 2

Wij zijn de bovenbouw van de Voshaar. Juf Emy Overbeek is onze juf op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Rianne Beuting is onze juf op maandag, donderdag en vrijdag. Julian Klein Bluemink is de onderwijs assistent die op dinsdag tot en met vrijdag in de groep is.

In stamgroep 2 zitten de leerlingen van de ontwikkelingsleerlijnen/groepen 4 tot en met 8. 

In de ochtend wordt er gewerkt aan de basisvakken, op instructiegroepen. De leerlingen volgen dan instructie bij de eigen juf of meester, of gaan naar stamgroep 1 om daar instructie te volgen. Dit geldt voor de vakken: lezen, taal, rekenen. 

Wij werken met de rekenmethode gynzy op de computer. Ook veel taalverwerking doen we digitaal.

In de middagen staat het thematisch werken centraal, dat doen we allemaal in onze stamgroep met de methode VIER X Wijzer. We wisselen het beeldscherm dus af met werken op papier en creatieve activiteiten.

We hebben 1 keer in de week HVO/GVO. Het eerste half jaar krijgen we GVO het tweede half jaar HVO. Dit is voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Daarnaast gaan we ook 2 keer per week gymmen in 't Kulturhus, groep 5 gaat 1 keer per twee weken zwemmen bij 't Timpke in Borculo.

De juffen & meester regelen daarnaast regelmatig uitstapjes en gastlessen. 

We hebben samen veel plezier én leren veel van elkaar.