Leerlingenraad

Leerlingenraad

In het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

Groep 8: Lotte

Lotte

Ik ben Lotte Drenth, ik ben elf jaar oud. Ik zit in groep acht. Ik zit op school De Voshaar. Ik heb pianoles en speel in het jeugdorkest. En ik wil in de leerlingenraad, omdat ik vind dat kinderen ook recht hebben om een beetje mee te denken met de dingen die we eigenlijk doen.

Groep 7: Kay

Kay

Mijn naam Kay Wentink en ik ben gekozen om plaats te nemen in de leerlingenraad van de OBS De  Voshaar. Ik ga mijn best ervoor  doen dat alle wensen gaan uitkomen voor iedereen op onze school. Mijn lievelings dier is onze hond Chip. Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen. Wat ik het lekkerste vind om te drinken is warme chocomelk met marshmallows en om te eten cheeseburger en kipnuggets van de mc Donalds. Mijn favoriete voetbalclub is Fc Twente.

Groep 6: Zoë

Zoë

Ik ben Zoë Teunissen. Ik ben 9 jaar oud. Ik woon in Haarlo. Volleybal en buitenspelen zijn mijn hobby's. Mijn lievelingsdieren zijn hond en konijn. Waarom ik in de leerlingenraad wil? Ik wil mee beslissen over regels en dat ik dingen wil veranderen.

Groetjes Zoë

Groep 5: Romy 

Romy

Ik ben Romy. Mijn hobby's zijn voetballen, zwemmen en met mijn vriendinnen buitenspelen. Ik ben een behulpzaam en sportief meisje. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik niet verlegen ben en bereid ben om veranderingen aan te nemen.  

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap
  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 wordt er één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.