Leerlingenraad

 

In het schooljaar 2020 -2021 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

Groep 5: Guusje

Foto Guusje

Ik heet Guusje. Ik ben 8 jaar. Ik zit op De Voshaar. 

Ik zit in groep 5. Mijn hobby’s zijn: voetbal, buitenspelen, 

tekenen, knutselen, pianospelen, bakken en het dan opeten, 

logeren. We wonen op een boerderij met biggen. En ik zit in de 

leerlingenraad omdat anderen mij gekozen hebben. Ik vind het 

leuk om er in te zitten voor school. En ik vind het leuk om met 

andere te overleggen. 

 

Groep 6:Maud

Ik ben Maud Waijboer. 

Ik ben 9 jaar en zit in groep 6. 

Ik woon in Haarlo op de Pas 58. 

Mijn hobby’s zijn buiten spellen knutselen en schilderen. 

Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik goed kan praten met anderen mensen. 

 

Groep 7: Yara

Ik ben yara zit in groep 7 en ik zit in de leerlingenraad.  Ik ben 10 jaar en zit op de Voshaar in Haarlo. 

 Mijn hobby`s zijn voetbal, op de trampoline springen, tv kijken en gamen. 

 Ik zit in de leerlingenraad, omdat me het heel leuk leek en het heel leuk is. 

Alle kinderen hebben ideeën en ik vind het heel leuk om mee te helpen met de ideeën. 

 

Groep 8: Tess

Hallo ik ben Tess Harkink ik ben 11 jaar.  

Ik woon met mijn ouders, broer en de hond Mika op de boerderij in Haarlo. 

Ik ben heel gek met koeien en wil later dan ook graag rundveearts worden. Ook houd ik van turnen en klarinet spelen.   

Ik zit in de leerlingenraad omdat: Ik durf te vertellen,  ik deel graag dingen met anderen, ik kan goed samenwerken. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik zit in de leerlingenraad voor groep 8. 

 

 

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap
  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 wordt er één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.Deze leerling is bovendien vertegenwoordiger van de andere groepen.