Leerlingenraad

In het schooljaar 2022 -2023 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

Groep 5: Vigo Schenk

Hoi ik ben Vigo Schenk

Mijn hobby's zijn is knutselen en gamen.

Ik zit in Groep 5.

waarom wil ik in de leerlingenraad?

Omdat ik dan het school plein leuker kan maken!

Groep 6: Noa Martens

Ik ben Noa en ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar

ik zit op de O.B.S. de voshaar en ik zit in de leerlingenraad

Mijn hobby's zijn:buiten spelen,gym,voetballen,,tekenen en sieraden maken

Ik zit in de leerlingenraad omdat: ik samen dingen kan overleggen, 

ik durf dingen te zeggen tegen de klas. 

en ik kan andere mensen in de leerlingenraad helpen.

Groep 7: Fenna Wantia

Ik ben Fenna Wantia, ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 7 op obs de Voshaar.

Ik hou van: dansen, zingen, mijn eigen sieraden maken en buitenspelen.

Ik wil (de) in de leerlingenraad omdat ik goed kan praten en ik durf meningen te geven.

En het lijkt me leuk om dingen te weten die andere dan nog niet weten.

 

Groep 8 Bram Fokkers

Hallo, ik ben Bram Fokkers. Ik zit op school de Voshaar. Ik ben op dit moment 11 jaar oud.

Ik woon samen met mijn ouders Silvia en Niels, en mijn broer Mart ik heb ook een hond Joep en mijn kat Sjors.

Mijn hobby´s zijn Kickboksen, fitness, gamen en buiten buitenspelen.

Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik me zelf een geschikte kandidaat vond en omdat ik goed ben in samenwerken.

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten

  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen

  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is

  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen

  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen

  • bevorderen van actief burgerschap

  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 wordt er één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.Deze leerling is bovendien vertegenwoordiger van de andere groepen.