Leerlingenraad

In het schooljaar 2021 -2022 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

 

Groep 6: Mia

Mia

Hoi ik ben Mia Feenstra en zit in groep 6. 

Mijn grootste hobby’s zijn knutselen, lezen, zingen en dansen. Ik ben graag buiten aan het spelen.

Ik wil(de) in de leerlingenraad omdat: 

Ik iets kan regelen voor de school, dat het misschien nog leuker wordt op school.

Groep 7: Juul 

Juul

Hoi, ik ben Juul Markink.

Ik ben 10 jaar oud en ik zit op O.B.S. de Voshaar in groep 7.

Ik woon samen met mijn ouders Jeroen en Miranda, zus Tess en broer Siem.

Mijn hobby ’s zijn gym, volleybal, tekenen en ik speel graag buiten.

Ik zit in de leerlingenraad, omdat het mij heel leuk leek om samen na te denken over bepaalde

dingen. Ook vind ik het leuk om met sommige dingen mee te beslissen. Ik vind het ook fijn

om andere mensen te helpen en ik denk dat ik dit kan in de leerlingenraad.

Groep 8: Jim

Jim

Ik ben Jim lerink en ik zit in groep 8 en ben 11 jaar.

Mijn hobby's zijn voetballen, gamen en trampolinespringen.

Ik zit in de leerlingenraad, omdat het me leuk lijkt om mee

te beslissen met de dingen die gedaan moeten worden.

Ik kan goed overleggen en samenwerken

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap
  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 wordt er één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.Deze leerling is bovendien vertegenwoordiger van de andere groepen.