Leerlingenraad

 

In het schooljaar 2019 -2020 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

Groep 5:Ilya

Hoi, ik ben Ilya ik ben 8 jaar oud en ik zit in groep 5. Ik heb een papa die heeft een vlees bedrijf. En mijn moeder is juf op het Marianum. En mijn zus die heet Ymke en die is 10 jaar. Mijn hobby’s zijn voetbal en fietsen en spelen op de ps. En ik hou het meest van pizza en ik vind zuurkool niet lekker. Ik ben op 27 februari jarig. En ik heb 2 konijnen die heten Beer en Dropje en heel veel vissen. En ik ben blij dat ik en de leerlingenraad zit .

                           Groeten van Ilya.

Groep 6:Sylke

Hallo,
Ik ben Sylke.Ik wil graag bij de leerlingenraad, omdat je dan samenwerkt en je dan leert wat de leerlingenraad dan echt is. Nou wat ik dus over mezelf ga vertellen is. Ik sta hier met een hond op de foto dat is Joep. Ik sta met hem op de foto omdat het een hele lieve hond is, ik heb ook nog een kat, Benta, een konijn Gorden en een vis Jerry. Ik hou van aapjes van olifanten en nog veel meer .

Mijn hobby's zijn: knutselen, majorettes, volleybal en spelen met Lego.

doei
Sylke

Groep 7:Ramon

Ik ben Ramon

Groep 8:Youri

Foto Youri

Hallo, ik ben Youri en ik ben 11 jaar. Ik hou van bouwen en voetbal.

 

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap
  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 wordt er één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.Deze leerling is bovendien vertegenwoordiger van de andere groepen.