MR

In de wet Primair onderwijs is vastgelegd dat iedere school een MR hoort te hebben. Een MR bestaat uit personeelsleden (Rianne Beuting en Rianne Soek) en ouders (Marc Menger, vader van Iris, en Pieter Feenstra, vader van Mia en Pieter) De zittingstermijn is 3 jaar en mag uiteraard 3 jaar verlengd worden. Echter omdat het team van leerkrachten op onze school klein is kan het zo zijn dat de zittingstermijn na die 6 jaar nog een keer verlengd wordt omdat het op dat moment beter uitkomt.

Onze school valt onder de stichting Oponoa. Oponoa heeft een bestuur. Een bestuur met meerdere scholen. Derhalve is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Namens onze school zit Sandra van Zutphen in de GMR. De GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. Na de zittingsperiode van 3 jaar zal Sandra ook weer vervangen moeten worden door een ouder.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft rechten, bevoegdheden, plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen. Daar zal ik jullie nu verder niet mee lastig vallen.

Als Medezeggenschapsraad (MR) van OBS “de Voshaar” willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten met plezier werken.

De MR heeft als doel, het actief en beleidsmatig meedenken, het op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid middels een gevraagd dan wel ongevraagd advies. Daarnaast willen we een constructieve bijdrage leveren aan het updaten van beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban.

Dit doen we door:

  • De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg.
  • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.

Met name het laatste puntje is een lastige maar we doen ons best. Maar communicatie is een 2 richtingsverkeer en ik wil jullie dan ook uitnodigen als iets is, ook al weet je niet zeker of het iets is voor de MR :kom er mee. Marc en ik zijn beide niet de ouders die veel op het schoolplein te zien zijn, maar via Whats App of mail zijn wij altijd te bereiken.

Mocht je na dit verhaal enthousiast zijn geworden en wil je weten of de MR ook wat voor jouw is laat het ons vooral weten.

Marc Menger
marc@menger.cc
06-22209731