Taal Schakel Klas

Juf Rianne en juf Sandra zijn de leerkrachten van de taalschakelklas.

Juf Petra en juf Melanie zijn de onderwijsassistenten.

Het leren van de Nederlandse taal is het belangrijkste doel van deze groep. Dit gebeurt door thematisch woordenschatonderwijs aan te bieden aan de hele groep. 

Het leren lezen is een individueel proces, net als het rekenonderwijs.

Door te werken met het planbord, kunnen de kinderen al veel zelfstandig aan de slag.

Op maandag en donderdag is er gym, dan doen de kinderen mee met de leeftijdsgenoten van de andere klassen.

Ook muziekonderwijs volgen we samen met de andere klas bij juf Ira