Stamgroep 3

Stamgroep 3 is voor de kinderen uit de gemeente Berkelland die in onze taalschakelklas zitten.

Juf Rianne Soek en juf Sandra van Zutphen zijn de leerkrachten van de taalschakelklas. Juf Melanie is de onderwijsassistente van deze groep.

Het leren van de Nederlandse taal is het belangrijkste doel voor de kinderen in deze groep. Dit gebeurt door thematisch woordenschatonderwijs aan te bieden aan de hele groep. 

Het leren lezen is een individueel proces, net als het rekenonderwijs.

Door te werken met het planbord, kunnen de kinderen al veel zelfstandig aan de slag.

Op maandag en donderdag is er gym, dan doen de kinderen mee met de leeftijdsgenoten van de andere klassen. De gymles wordt gegeven door meester Stijn.

Bij muziekonderwijs  komt juf Ira in de klas.