OR

Wat doen wij?

De taken van de ouderraad zijn divers. Wij organiseren bijvoorbeeld elk schooljaar een ouderavond met een thema. Verder begeleiden wij diverse sportevenementen en de wandelvierdaagse. Dit allemaal samen met de inzet van vele ouders.

Er wordt hulp geboden bij diverse activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstdiner, Pasen, het schoolkamp, Voshaar got Talent, afscheid groep 8 en deelname aan de optocht tijdens Zomerfeest Haarlo.

Wij verzorgen de organisatie en uitvoering van diverse klusjes in en om de school.

Voor het uitvoeren van deze taken vergadert de ouderraad ongeveer 6 keer per jaar.

Maar natuurlijk zijn wij er ook om de belangen van ouders en kinderen te behartigen.

 

Ouderraad OBS De Voshaar

De ouderraad van de OBS De Voshaar bestaat uit de volgende personen:

  • Henny ten Pas, Voorzitter
  • Renate ten Bras, Secretaris
  • Rian Dallinga, Penningmeester
  • Debbie Overkamp
  • Colin Wantia
  • Angelique te Hoonte
  • Diana Wegdam (personeel)
  • Rianne Soek (personeel)