Goede rapportcijfers voor onze school!

Onder leiding van B & T adviesbureau hebben we de uitslag van de enquête Q feedback besproken. Teamleden en ouders zijn in gesprek gegaan over de uitkomsten: wat valt op, waar liggen de prioriteiten en actiepunten.
Het was een zinvolle avond met mooie uitkomsten over de voorwaarden voor goed onderwijs op obs De Voshaar.
We hebben benoemd waar we trots op zijn.
-De hoge waardering van de leerlingen voor de school, in rapportcijfer en de manier waarop zij zich gezien voelen en geholpen worden
-Veiligheidsbeleving
-De integratie van de taalschakelklas in de school
En tot slot mogen we zeker trots zijn op de wijze waarop teamleden en ouders samen de zorg dragen voor het onderwijs in Haarlo. Als enige school binnen stichting Oponoa hebben we een dergelijke avond georganiseerd en zijn ouders op actieve wijze betrokken bij dit proces. Hiervoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken!
Naar het overzicht